Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (biasanya disingkat UPSR), adalah peperiksaan nasional yang diambil oleh semua pelajar di Malaysia pada akhir tahun keenam mereka di sekolah rendah sebelum mereka pergi ke sekolah menengah. Ia disediakan dan diperiksa oleh Sindikasi Peperiksaan Malaysia (Lembaga Peperiksaan Malaysia), sebuah agensi yang merupakan Kementerian Pendidikan. Bermula dari 2016, pelajar di sekolah kebangsaan dikehendaki mengambil enam mata pelajaran. Pelajar dalam sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil diperlukan untuk mengambil dua mata pelajaran bahasa tambahan, berjumlah lapan mata pelajaran.

Soalan pilihan berganda diuji menggunakan lembar jawapan optik standard yang menggunakan pengiktirafan tanda optik untuk mengesan jawapan. Peperiksaan ini diadakan setiap tahun pada hari Isnin pertama bulan September. Skor dikira berdasarkan keluk lonceng, oleh itu gred lulus ditunjukkan oleh prestasi tahunan.

Setiap mata pelajaran Bahasa Malaysia ditawarkan di dua tahap berbeza: tahap SK yang lebih sukar dan tahap SJK yang lebih mudah, kerana perbezaan dalam sukatan pelajaran Bahasa Malaysia yang diajar di SK dan SJK. Walau bagaimanapun, pelajar SJK boleh memilih duduk untuk kertas SK dengan kebenaran dari sekolah mereka.

Pemeriksaan matematik dibahagikan kepada dua kertas kerja, kertas 1 dan kertas 2. Bermula dari 2016, peperiksaan adalah satu jam untuk setiap kertas. Kertas 1 adalah kertas pilihan berganda dan terdiri daripada empat puluh soalan, semuanya mempunyai nilai skor satu mata. Kertas 2 adalah bidang subjektif Matematik. Terdapat 15 soalan di sini, lima soalan pertama mempunyai nilai skor tiga mata, soalan 6-10 mempunyai nilai skor empat mata, dan lima yang terakhir mempunyai nilai skor lima mata.

Sila tonton video:

Sumber

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *